FUTURISTICKÝ ECO PENTHOUSE - Katerina Kersey Design

SOBĚSTAČNÝ ECO PENTHOUSE
– VE FUTURISTICKÉM STYLU –

eco-penthouse2

LOKACE


VANCOUVER, CA


SDÍLET

NÁVRH REALIZACE

Hlavní inspirací pro zpracování návrhu ateliérového bytu ve futuristickém environmentálním konceptu byla fiktivní stavba „Oblivion Sky Tower“ režiséra Josepha Kosinského a jeho high-tech minimalistický design. Ten se stal tvůrčím podnětem k vytvoření zamýšleného energeticky soběstačného vysutého Penthousu na střešní základně výškové budovy „Beacon“, situované v Seylynn Village – novém, developery vystavovaném městském centru v severní části Vancouveru.

Na základě zprostředkovaného zadání jsme celou konstrukční jednotku bytu navrhli tak, aby bylo dosaženo jeho plné elektrické autonomie prostřednictvím nezávislé výroby energie za pomoci fotovoltaických panelů, které tvoří dílčí prvek kolektorů dešťové vody, a vertikálních větrných turbín, ukotvených ke spodní základně konstrukce. Kromě výše zmiňovaných technických komponentů vlastní bytová jednotka rovněž zatravněný střešní prostor s vegetací a extra prodlouženou levitující terasou s pohyblivými skleněnými panely, které zaručují celoroční využití prostoru. Jako základního stavebního materiálu bylo, kromě betonové ocelové konstrukce, využito olšové a javorové dřevo z lokálních zdrojů. Mimořádnost interiéru prosklené ložnice je pak umocněna zadní stěnou postele, obloženou granitovými panely s imitací nefritu.

PROJEKT ZAHRNOVAL

Mood board, návrh konceptu, skici, technický plán půdorysu, zpracovaný seznam použitých materiálů, 2 pohledové řezy prostorem, 4 bokorysy venkovních pohledů, specifikace použitých soběstačných technologií, 3D vizualizace


ROZMĚRY PŮDORYSU

160 m2