Jsem bytový designer a interiérový architekt | Katerina Kersey

KATERINA

INTERIÉROVÁ DESIGNÉRKA I VÝTVARNICE I PRODUKTOVÁ DESIGNÉRKA

Jsem interiérová a produktová designérka, která klade výjimečný důraz na detail v každém kroku realizace nového projektu. Mým posláním je vytvářet jedinečné prostory splňující nejen vysoké estetické a funkční požadavky daného interiéru, ale současně reflektující charakter klientů a firem, pro které návrh tvořím.

Každý interiérový designér či bytový architekt by měl mít svůj jedinečný styl a rukopis. Já svůj hlavní inspirační zdroj nacházím v jednoduchosti, která se promítá do moderního nadčasového vzhledu navržených prostor, s využitím kombinace přírodních a současných inovativních materiálů prvotřídní kvality. Přikláním se k neutrálním barvám a mimořádnou pozornost věnuji volbě vhodného osvětlení a jeho efektům. Výrazným rysem mých návrhů a realizací interiérů je zpravidla minimum dekorativních doplňků, na druhou stranu se však vyznačují vysokou účelností, originálními, rafinovanými detaily a artistickými centrálními prvky, které plně vystihují osobnost klienta.

„POKAŽDÉ KDYŽ TVOŘÍM NOVÝ INTERIÉR VAŠÍ FIRMY NEBO DOMOVA, ZÁROVEŇ PŘINÁŠÍM KOUSEK ŠTĚSTÍ A SPLNĚNÝCH SNŮ DO VAŠEHO ŽIVOTA.“

Připravte se prosím na skutečnost, že návrh nového interiéru vždy, vedle investice finanční, vyžaduje také váš určitý čas pro naše společné konzultace. Interiérový designér by měl klást důraz na průběžnou komunikaci s klientem. V rámci služeb, které jako bytový architekt poskytuji, považuji u svých projektů za samozřejmost minimalizaci dodatečných nákladů a zajištění profesionálního řešení jakékoliv neočekávané situace. Využitím mých služeb obdržíte precizně odvedenou práci k vaší maximální spokojenosti.

Vaše osobnost či kultura společnosti by měly odpovídat prostředí, ve kterém žijete a pracujete. Vtiskněte svému interiéru vaši identitu a nechte jej mluvit za vás.
Těším se na naši budoucí spolupráci!

NĚKTEŘÍ LIDÉ HLEDAJÍ PŘEKRÁSNÁ MÍSTA A VĚCI, JINÍ JE TVOŘÍ. JÁ DĚLÁM OBOJÍ.

PROHLÉDNĚTE SI MÉ PRÁCE