EXPOZICE AI WEIWEI - Katerina Kersey Design

DOČASNÁ VÝSTAVNÍ EXPOZICE AI WEIWEI
– DROPPING A HAN DYNASTY URN –

ai-weiwei2

LOKACE


VÍDEŇ, AUT


SDÍLET

NÁVRH REALIZACE

Záměrem scénografického návrhu dočasné výstavy tohoto kontroverzního čínského umělce bylo zachytit jeho osobní přesvědčení a ideologii uměleckých děl v mystickém, impresivním prostoru, jenž by v návštěvnících vzbuzoval emotivně impozantní, až úzkostlivě děsivé pocity ze zprostředkované atmosféry inscenace. Tato expozice navíc nereflektuje pouze subjektivní myšlenky, úvahy a konceptuální tvorbu umělce, ale zároveň zrcadlí i pohled do jeho osobního života, vztah k rodné zemi a mezím lidské svobody.

Celý interiér je rozdělen do několika tematických částí. Ponurá pokladna přepažená ocelovými mřížemi reprezentuje hlavní vstup do galerie. Samovolně pohyblivý transportační pás s impozantní sochařskou plastikou draka uprostřed, dvoupatrová žalářová zeď a závěsné vakuové bubliny, naplněné metaforickými atributy zkázy, symbolizují dračí cestu, jež vede návštěvníky skrz mlhou zalité zakázané území směrem ke světlu naděje spásné svobody. Během této cesty na opačné straně, směrem od vchodu, se nachází výstavní středobod prezentovaných děl umělce (Dropping a Hun Dynasty Urn, Sunflower Seeds and Colored Vases) a na samotném konci je situována fotografická stěna, kde si příchozí mohou vyzvednout svou vlastní vázu a rozbít hranice strachu, utrpení a úzkosti, které si návštěvníci přinášejí skrze vlastní životní zkušenost.

PROJEKT ZAHRNOVAL

Mood board, návrh konceptu, skici, technický plán půdorysu, 4 pohledové řezy prostorem, přehled materiálů, 3D model 1:25, 3D počítačová vizualizace


ROZMĚRY PŮDORYSU

138 m2